Çfarë të bëj për të optimizuar procesin e furnizimit?

 

– Definoni se cilat janë produktet/shërbimet kritike për funksionimin e ndërmarrjes tuaj

– Analizoni stokun aktual dhe kërkesat afatshkurtra për produkte/shërbime

– Përgatitni një plan të detajuar të furnizimit, që do të ju sigurojë sasi të duhur të resurseve në kohën e duhur

– Optimizoni prodhimin në linjë me vlerësimin e kërkesës së tregut

– Vlerësoni riskun e ndërprerjes së kanaleve aktuale të furnizimit dhe identifikoni furnitorë alternativ

– Shfrytëzoni mjete digjitale për të mbajtur kontakt të vazhdueshëm me furnitorët tuaj

– Ri-negocioni çmimet dhe kërkoni shtyrje të afateve të pagesës nga furnitorët

This entry was posted in . Bookmark the permalink.