Si të krijojmë kushte për të punuar nga shtëpia?

 

1. Cilat janë hapat bazikë për të ndërtuar një HomeOffice të mirëfilltë?

– Pajisu me Wi-Fi

– Instalo programe për video-konferencë (Skype, Microsoft Teams, Zoom, Google Hangouts, Webex)

– Instalo një ‘Remote Desktop’ për të pasur qasje në desktopin një kompjuteri tjetër (LogMeIn apo TeamViewer)

– Instalo program për menaxhimin e detyrave (Trello, Smartsheet, Jira, Asana)

– Kujdes ndaj emailave keqbërës (spam)

– Sinkronizo dhe mundëso qasje në të dhëna (Google G Suite, Box, Dropbox, OneDrive, NextCloud, Wimi, Samepage)

 

2. Cilat platforma të komunikimit online mund të përdoren?

Përveç atyre tradicionale siç janë Viber, WhatsApp apo Skype, ju mund të përdorni edhe platforma tjera siç janë google hangout, zoom apo Microsot Teams. Kjo e fundit mundëson kyçjen e deri 200 personave në të njëjtën kohë, duke lejuar kështu që departamentet brenda kompanisë të jenë në hap me të gjitha zhvillimet operacionale të kompanisë.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.