Çfarë të bëj për të optimizuar procesin e shitjes?

 

– Analizoni kërkesën reale të konsumatorëve tuaj në këtë periudhë dhe optimizoni aktivitetet tuaja të marketingut në linjë me këtë kërkesë

– Fokusohuni në ndërtimin e kanaleve digjitale të shitjes (uebfaqe, media sociale, portale shitjesh, etj.)

– Etabloni dhe shfrytëzoni kanale direkte të kontaktit me klientët tuaj (uebfaqe, media sociale, buletin elektronik, online chat, etj.)

– Promovoni produktet apo shërbimet tuaja përmes marketingut digjital

– Analizoni kanalet aktuale të distribuimit si në aspekt të kostos ashtu edhe të përshtatshmërisë. Sipas nevojës, identifikoni kanale alternative të distribuimit.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.