Çfarë përkrahje kanë bizeset për sigurimin e likuiditetit financiar?

 

1. A planifikon Qeveria ndonjë masë për të përmirësuar likuiditetin financiar të bizneseve?

Po, masat konsistojnë në garantimin e kredisë dhe subvencionim të kamatës.

 

2. Kush mundë të përfitoj nga këto masa?

Mikro-ndërmarrjet që kanë deri në 10 të punësuar aktual, dhe të vetë-punësuarit.

 

3. Çka parashohin këto masa?

– Për të përfituar nga kjo masë bizneset duhet të aplikojnë për financim nga bankat komerciale të Republikës së Kosovës deri në 10 mijë euro me afat të maturitetit deri në 24 muaj

– Fondi Kosovar për Garanci Kreditore do të ofrojë garanci deri në 50% të shumës së kredituar, kurse Qeveria e Republikës së Kosovës do të mbulojë garancinë shtesë deri në 30% të shumës së kredituar (në total 80%)

– Për këtë kategori do të subvencionohen normat e interesit me 50%

This entry was posted in . Bookmark the permalink.