A do të ketë përkrahja për sektorë apo grupe të caktuara të bizneseve?

 

1. A planifikon Qeveria ndonjë masë për të përkrahur prodhimin bujqësor?

Po, do të ofrohen grante dhe subvencione, të cilat do të specifikohen në vazhdim nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.

 

2. A planifikon Qeveria ndonjë masë për të përkrahur eksportuesit?

Po, do të ofrohet mbështetje për eksportuesit pas përfundimit të situatës së emergjencës së shëndetit publik.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.