Shqipëri: gati projektbuxheti 2004

TIRANË, 1 Shtator 2003 – Ministrite e linjes dhe entet e tjera qe operojne me fonde publike i kane dhene dje doren e fundit projektbuxheteve te vitit 2004, te cilat javen tjeter do te fillojne diskutimin ne Ministrine e Financave. Ne vijim te keshillave te institucioneve nderkombetare financiare, e sidomos FMN, kete vit jane vene rregulla te reja ne hartimin e projektbuxhetit e sidomos persa i perket shpenzimeve. Keshtu nje shkolle, nje rruge apo nje qender shendetesore nuk mund te financohet per ndertim, nese me pare nuk shoqerohet me nje kosto te detajuar dhe po nuk pati impakt te gjere ne perfitueshmerine e pergjithshme. Udhezimi i ketij viti per hartimin e projektbuxhetit 2004 percakton metodiken dhe disa kritere themelore per pergatitjen e shpenzimeve nga ana e ministrive dhe institucioneve buxhetore, te cilat ne pamje te pergjithshme kane te bejne me mbulimin e kostos lokale dhe TVSH dhe shkallen e perfitueshmerise. Keshtu te gjitha shpenzimet per vitin 2004 do te pergatiten brenda burimeve te percaktuara ne Programin Afatmesem Buxhetor 2004-2006, duke patur si reference prioritetet e qeverise te percaktuara ne strategjite e zhvillimit ekonomik. Sistemimi i shpenzimeve buxhetore dhe venia e disa rregulllave me te qarta ne kete drejtim synojne, sipas burimeve ne Ministrine e Financave, frenimin e abuzimeve me fondet publike dhe kanalizimin e tyre per nevojat me emergjente qe paraqet ekonomia. Edhe kete vit kerkesa per shpenzime parashikohet te jete me e larte se te ardhurat e pritshme nga tatimet dhe doganat. Grumbullimi i tyre gjate 2004 pritet te jene rreth 15-16 per qind me i larta se, fakti i ketij viti. Por fakti i te ardhurave kete vit, pritet te jete dhjetera milione dollare me pak se, plani i parashikuar per shkak te grumbullimit te dobet te te ardhurave nga tatimet dhe doganat. Niveli i deficitit qe ato kane krijuar ne buxhet ne fund te shtatemujorit i ka kaluar te 25 milione dollaret, nderkohe qe ne muajt e fundit te vitit duke u mbeshtetur ne praktikat e kaluara realizimi i planit mbi te ardhurat do te jete shume me i veshtire. Buxheti i 2004 eshte bazuar mbi ritmet e rritjes ekonomike 6 per qind ne vit dhe ne nje inflacion 2- 4 per qind. Shpenzimet per investime pritet te jene rreth 22 miliarde leke, nderkohe pjesa tjeter e buxhetit do te perdoret si cdo vit per sherbime sociale, paga, shpenzime operative etj. Ne pjesen e dyte te 2004 eshte programuar edhe nje rritje pagash, perqindja e se ciles ende nuk eshte percaktuar nga Ministria e Financave. Para se te kaloje per miratim ne komisionet parlamentare, projektbuxheti 2004 do te shperndahet per oponence ne qarqet akademike dhe ne Organizatat Jo Qeveritare. Po keshtu per implementimin e tij disa vendime per shpenzimet qe me pare jane marre nga qeveria do te merren nga parlamenti.

ECIKS / Korrieri