Miratohet marreveshja per aftesimimin e te rinjve

Prishtinë, 14 janar 2005 – Qeveria e Kosoves, UNMIK-u dhe Programi per Zhvillim i Kombeve te Bashkuara kane arritur nje marreveshje bashkepunimi per aftesimin e te rinjeve kosovare permes programeve te ndryshme trajnuese. Marreveshja do te realizohet ne dy faza gjate nje periudhe 6 mujore dhe perfshin 60 te rinje, te cilet, pas trajnimeve ne UNMIK e mekanizma te tjere, do t’i kthehen qeverise se vendit.

ECIKS / RTK