Llamkosi përgatitet edhe për 350 vende të reja pune

Kompania “Llamkos”, e cila me vite është përballur me probleme të privatizimit, ka filluar ta marrë veten.Nga menaxhmenti i kësaj fabrikës, janë premtuar 350 vende të reja pune.

“Core Group” ka vendosur të ndërtojë Nano-Fabrikën e Çelikut në hapësirat e ndërmarrjes Llamkos në Vushtrri. Kjo fabrikë do të transformojë hekurishtet e vjetra në fije të forta çeliku (armaturë) që përdoren në industrinë e ndërtimit. Në këtë projekt pritet të investohen rreth 48 milionë euro.

/Koha /