Kosovë-Zvicër: marrëveshje për shërbimet ajrore

Republika e Kosovës dhe Federata e Zvicrës kanë nënshkruar një marrëveshje për rregullimin e shërbimeve të trafikut ajror.

Marrëveshja është nënshkruar nga ministri i Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit, Fatmir Limaj, dhe Lukas Beglinger, ambasador i Zvicrës në Kosovës.

Trafiku ajror me Zvicrën përbën 30% të transportit ajror të Kosovës për shkak të numri të madh të diasporës kosovare që jeton në këtë shtet.

Ministri i Transportit, Fatmir Limaj tha se kjo marrëveshje është në frymën liberale të tregut, e cila mundëson numër të pakufizuar të fluturimeve të rregullta midis dy vendeve.

Kosova aktualisht bën pjesë në hapësirën e përbashkët të aviacionit me vendet e Bashkimit Evropian. Aktualisht Kosova është në proces të negocimit të marrëveshjes bilaterale të transportit ajror edhe me SHBA-të dhe Turqinë.

Kjo marrëveshje pritet të ulë edhe koston e udhëtimeve dhe transportit të mallrave nga Kosova në Zvicër dhe anasjelltas.

ECIKS