Kosova i raporton FMN-së për progresin

Gjatë një vizite trijavore që kanë zhvilluar në Kosovë përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN), drejtuesit e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave (MEF) të Kosovës kanë raportuar për progresin në Kosovë, posaçërisht në fushën e buxhetit, energjisë dhe arkëtimit të të hyrave.

Ministri i MEF-it, Ahmet Shala, i ka informuar përfaqësuesit e FMN-se lidhur me përparimet në Kosovë, sidomos për reformat e ndërmarra në Administratën Tatimore, në sektorin e energjisë, përmirësimin e arkëtimit të të ardhurave në Korporatën Energjetike të Kosovës, përmirësimin e menaxhimit të financave publike etj.

MEF-i dhe FMN-ja i kanë shqyrtuar edhe masat që do të ndërmerren nga ana e Qeverisë së Kosovës për sigurimin e suksesit të projekteve të mëdha e me interes nacional të Kosovës.

Qeveria a Kosovës ka marrë këshilla nga FMN-ja për fuqizimin e proceseve buxhetore, ekzekutimin e investimeve kapitale, pёrmirёsimi e sistemit rrugor që nxit integrimin rajonal dhe përmirëson konkurrencën etj.

Në vitin 2009 Kosova është bërë anetare me të drejta në plota në FMN dhe Bankën Botërore.

ECIKS