Importi i qumështit në Kosovë: 95%

Prishtinë, 25 qershor 2003 -Shoqata kosovare për zhvillim dhe përpunim të qumështit ka mbajtur sot një takim në Prishtinë. Në këtë takim është diskutuar gjendja e rëndë e prodhuesve kosovarë. Nga shuma e përgjithëshme e konzumit te qumështit në kosovë, vetem 5 % jane të prodhimit vendas, perkundër faktit qe në Kosovë ekzistojnë mbi 20 ndermarrje që merren me prodhimin dhe përpunimin e tij. Në mbledhje u përmend që prodhuesit kosovarë janë shpesh të detyruar të hedhin prodhimet e tyre për shkak të mungeses së kërkeses të shkaktuar nga tregu jo-transparent. Qumështi dhe prodhimet e tij zakonisht importohen nga Serbia , Maqedonia si dhe ai i sterilizuar nga Sllovenia.

Arsyet kryesore që prodhimet e këtyre vendeve kanë më shumë përparësi, sipas kësaj shoqate, janë politikat joadekuate doganore të Kosovës, masat jo të mjaftueshme preventive si dhe mungesa e subvencioneve e programeve të ndryshme zhvillimore. Si shembuj konkret janë përmendur Serbia e Maqedonia të cilat kanë ndarë subvencione për të mbështetur eksportin.

ECIKS (A.V)