Amerikanët shikojnë mundësinë e investimeve në Kosovë

Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Lutfi Zharku, priti një delegacion të përfaqësuesve të afaristëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët shprehën interesimin e tyre për kushtet që ofron Kosova për investime.

Ministri i MTI-së, Lutfi Zharku tha se në Kosovë është krijuar klimë e favorshme për investime, duke u ofruar hapësira të mjaftueshme bizneseve, lehtësira administrative, informata dhe këshilla.

“Kosova ka një sistem bankar të sigurt dhe të qëndrueshëm; po vazhdon procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe është në proces edhe privatizimi i ndërmarrjeve publike, si dhe janë bërë hapa pozitivë me qëllim të zhvillimit ekonomik të vendit”, tha ministri Zharku.

Ai tha se popullata shumë e re dhe e kualifikuar është atraksion për investime në Kosovë.

ECIKS