Zgjatet afati për shprehje të interesit për termocentralin e ri

Me sugjerimin e investitorëve, Ministria e Energjisë dhe Minierave e Kosovës e ka shtyrë afatin deri më 26 shkurt për shprehje të interesit për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re.

Investitorët i kanë kërkuar ministrisë se atyre nuk iu ka mjaftuar koha për të përgatitur ofertat e tyre për ndërtimin e termocentralit 500 MW me linjit.

Afati për shprehje të interesit kishte qenë 29 janari.

MEM-i planifikonte që të shpallte tenderin gjatë këtij muaji shkurt, ndërkaq afati për përzgjedhjen e kompanisë fituese ishte shtatori i vitit 2010. Qeveria e Kosovës planifikon ndërtimin e këtij termocentrali në fillim të vitit 2011.

Termocentrali i ri planifikohet të ndërtohet në afërsi të termocentraleve ekzistuese në Obiliq. Kapaciteti i termocentralit do të jetë 500 megavat me mundësi zgjerimi edhe për 500 megavat të tjera.

Një pjesë të aksioneve në këtë termocentral do t’i ruaj Qeveria e Kosovës, ndërsa investitori do të ketë në shfrytëzim pjesën tjetër të korporatës.