Shala fton investitorët në Kosovë

Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala në takimet e”U.S Business Forum 2010” dhe në ”Ballkan Leaders’ Summit 2010” që u mbajt në New York, i ka ftuar investitorët e jashtëm që të investojnë në Kosovë.

Shala ka thënë se Kosova është një vend potencial për investime, pasi që ekzistojnë mekanizma të tërë shtetërorë dhe publikë që i përkrahin ata.

Gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara Shala është takuar me përfaqësues të lartë të shtetit amerikan dhe të shteteve të tjera pjesëmarrëse në këto takime.

Ministri kosovar ka thënë se Qeveria e Kosovës është e përkushtuar që të mbështesë investimet e sektorit privat në të gjitha sferat e ekonomisë duke mënjanuar çfarëdo pengese institucionale apo burokratike para investimeve të huaja direkte dhe atyre vendore.

”U.S Business Forum 2010” dhe në ”Ballkan Leaders’ Summit 2010 kanë për qëllim forcimin e bashkëpunimit efektiv në mes të vendeve të Ballkanit Perëndimor, si dhe lidhjet ekonomike dhe tregtare ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe të rajonit si dhe të ndihmojë në përfshirjen e të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor në Evropë.

ECIKS