Serbia fiton n`kurriz të Kosovës

Prishtinë, 19 tetor 2007 (Express) – Drejtues të Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut të Energjisë të Kosovës kanë deklaruar se Operatori i Sistemit dhe Transmisionit të Serbisë, që nga viti 2004, ka përfituar rreth 5.4 milionë euro në emër të transitit të energjisë, i cili kalon nëpër sistemin energjetik të Kosovës. Kjo për shkak se po thirret si pronar i aseteve të operatorit kosovar. Këto të dhëna, drejtues të KOSTT-it i bënë gjatë një konference me gazetarë, ku theksuan se përfitimet nga eksploatimi i sistemit energjetik të Kosovës, operatori serb i ka bërë vetëm gjatë periudhës korrik 2004 deri në qershor 2007, ndonëse deri në qershor të vitit 2004 ky operator kishte paguar për transitin e energjisë elektrike në Kosovë.

Drejtori menaxhues i KOSTT-it, Fadil Ismajli, tha se sipas operatorit serb, KOSTT-i nuk duhet të kompensohet për transitin e energjisë, pasi sipas zyrtarëve të operatorit serb, përgjegjës për një gjë të tillë janë ata.

“Që nga korriku i vitit 2004 e deri më tani, Serbia përfiton 2 milionë euro në vit nga transiti i energjisë elektrike në Kosovë. Edhe 2 milionë euro të tjera në vit i përfiton padrejtësisht nga alokimi i kapaciteteve interkonektive të KOSTT-it. Ndërsa nga ngritja e çmimit të importit të energjisë, dëmi që i shkaktohet Kosovës supozohet të jetë shumë i madh”, tha Ismajli.

Kosova është nënshkruese e Traktatit për Komunitetin e Energjisë, me çka është bërë anëtare e barabartë në tregun rajonal të energjisë dhe si rrjedhojë edhe ka filluar zbatimin e obligimeve që dalin nga Komuniteti i Energjisë. Ndërkaq, KOSTT-i është anëtar i Trupit Punues të Operatorëve të Sistemit të Transmisionit të Evropës Juglindore (SETSO TF), mekanizëm ky në kuadër të së cilit veprojnë grupe punuese teknike si: Menaxhimi i Kongjestionit, Mekanizmi Balancues, Mekanizmi për Kompensim të Transitit.

Gazeta Express