Ftohen investitorët për investime në PTK

Qeveria e Republikës së Kosovës i ka ftuar në Prishtinë investitorët e jashtëm që të bëhen pjesë e blerjes së aksioneve në Postën dhe Telekomin e Kosovës.

Një konferencë me investitorë e organizuar në Prishtinë kishte për qëllim informimin e investitorëve dhe publikut për pjesëmarrjen e kapitalit privat në PTK.

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi tha i ka garantuar investitorët se investimet e tyre do të jenë të mbrojtura dhe të siguruara.

Kryeministri ka siguruar investitorët se procesi i përfshirjes së sektorit privat në PTK do të jetë fer, transparent dhe i drejtë, si dhe të gjithë investitorëve do tu ofrohet mundësia e barabartë për pjesëmarrje me kapitalin e tyre në këtë sektor.

PTK është kompani publike në pronësi të Qeverisë Kosovës. PTK aktualisht ka 1 milion konsumator të telefonisë mobile dhe është e interesuar që të shesë një pjesë të aksioneve.