FTESË PËR OFERTË | EKSPERT INDIVIDUAL PËR DIZAJN GRAFIK

ECIKS Management Consulting është kompani e konsulencës me ekspertizë të jashtëzakonshme vendore dhe ndërkombëtare, që përkrah institucionet private dhe publike të shpalosin potencialin e tyre në mënyrë që t’i arrijnë objektivat dhe të rrisin performancën. Aktualisht, ECIKS është duke implementuar projektin “Qasja në treg dhe shërbimet e dixhitalizimit të biznesit për kompanitë e Kosovës” (ACCESS) të financuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim.

ECIKS po kërkon një Dizajner/e Grafik/e t’i bashkohet ekipit në përgatitjen e materialeve promovuese si në vijim:

 • infografika
 • flajera
 • broshura
 • dizajn për rrjete sociale
 • dizajn të publikimeve dhe materialeve të ndryshme

Kualifikimet:

 • Të ketë njohuri të shkëlqyera teknike në programe si Adobe Illustrator, Adobe InDesign;
 • Të ketë njohuri në materialet dhe proceset e shtypit (printimit);
 • Kualifikim profesional, me specializim në drejtimet e komunikimit vizual, dizajn grafik ose marketing;
 • Të ketë përvojë pune së paku 3 vjet në fushën e dizajnit;
 • Të ketë aftësi të punës në ekip por të jetë në gjendje të pranojë dhe zbatojë detyra individuale;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të jetë i motivuar dhe fleksibil për punë.

Për të aplikuar për këtë pozitë, ju lutemi dërgoni materialet e mëposhtme deri me datë 24 Shkurt 2020 në email adresën office@eciks.com;

 • CV-në;
 • Ofertën financiare bazuar në ditë pune;
 • Portfolion tuaj.

ECIKS do të kontaktojë vetëm kandidatët e përfshirë në listën e ngushtë të përzgjedhjes.