Firmoset Kushtetuta e Kosovës

Prishtinë – Anëtarët e Komisionit për hartimin e Kushtetutës kanë firmosur të hënën në një ceremoni solemne dokumentin që e kanë hartuar dhe të cilin ia kanë dorëzuar për miratim faktorit ndërkombëtar.

Kushtetuta e Republikës së Kosovës përbëhet prej 40 kapitujve dhe 160 neneve dhe si e tillë e përcakton Kosovën si republikë parlamentare, duke e avancuar rolin e Presidentit të Kosovës i cili do të jetë edhe komandant suprem i forcës së sigurisë së Kosovës, që pritet të themelohet brenda këtij viti pas transformimit të TMK së.

Kosova me kushtetutë përcaktohet si shtet i qytetarëve të saj, ku gjuhë zyrtare janë shqipja dhe gjuha serbe, kurse gjuha turke, boshnjake dhe ajo rome kanë statusin e gjuhëve zyrtare në nivel komunal.

Kryeministri Hashim Thaçi ka përshëndetur nënshkrimin e Kushtetutës duke u shprehur se dokumenti i ri përben vulën e shtetit të Kosovës.

”Kushtetuta është shpresa jonë për një të ardhme më të mirë. Kemi sakrifikuar gjatë për këtë ditë. Kjo është vula e shtetit të Kosovës, pasi kemi bërë përpjekje të mëdha për shtetin tonë dhe kjo kushtetutë është dinjiteti ynë”, tha Thaçi duke shtuar se “ka besim te shoqëria demokratike e Kosovës do ta respektojë atë.

Kushtetuta e Kosovës u hartua gjatë vitit të kaluar, në pritje të zgjidhjes së problemit të Kosovës, por ajo u certifikua afro dy muaj pas shpalljes së pavarësisë së saj.

Kushtetuta e re e Kosovës pritet të nënshkruhet edhe zyrtarisht pas certifikimit të saj nga përfaqësuesi i lartë i BE-së, Peter Feith. Pas nënshkrimit të saj Kushtetuta i kalohet Kuvendit të Kosovës për miratim, derisa pritet të hyjë në fuqi më 15 qershor.

Marrur nga Telegrafi.com