ECIKS, AKM promovojnë Brezovicën në Vjenë

Vjenë, 7 nëntor 2007 – Sot në Vjenë, në organizim të Nismës Ekonomike për Kosovën (ECIKS), që përfaqëson Agjencinë e Kosovës për Promovimin e Investimeve (IPAK) në rajonin gjermanofolës, është mbajtur një konferencë për promovimin e sektorit të turizmit dimëror në Kosovë, përkatësisht promovimin e investimeve në qendrën e skijimit Brezovica.

Investitorëve të shumtë potencial nga Austria u janë drejtuar përfaqësuesit e ECIKS dhe udhëheqësit e Agjencionit Kosovar të Mirëbesimit (AKM). Hamëz Morina nga ECIKS ka informuar kompanitë austriake për klimën e përgjithshme të investimeve dhe biznesit në Kosovë si dhe shërbimet që i ofron zyra e ECIKS/IPAK në Vjenë, përderisa Ahmet Shala dhe Kirk Adams nga AKM kanë paraqitur procesin e privatizimit në Kosovë dhe kanë folur në detaje për privatizimin e kompleksit turistik Brezovica. Para përfaqësuesve të kompanive dhe mediave austriake ka folur edhe Christian Mikosch nga Wolf Theiss, i cili ka paraqitur kornizën ligjore në Kosovë.

Privatizimi i Brezovicës dhe konferenca e organizuar nga “ECIKS/IPAK Vienna” ka zgjuar një interesim të madh të kompanive austriake. Interesimi i kompanive dhe mediave austriake për Brezovicën është shumë i rëndësishëm, kur të mirret parasysh fakti që përvoja austriake në turizmin dimëror është e jashtëzakonshme dhe e pakrahasueshme.

Zyra e ECIKS/IPAK në Vjenë, e hapur para një viti me financim të Qeverisë Austriake, do të vazhdojë të promovojë Kosovën dhe të ofrojë shërbime gratis për investitorët potencial nga rajoni gjermanofolës.

ECIKS