PTK-ja synon modernizimin e telefonisë fikse

Prishtinë, 6 nëntor 2004 – Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës (PTK) nga e shtuna ka hapur dy tenderë që kanë të bëjnë me furnizimin dhe instalimin e pajisjeve telekomunikuese për zgjerimin dhe rritjen e kapacitetit të telefonisë fikse. Dy tenderet do të jënë të hapura deri më 23 dhjetor të këti vitij ku PTK-ja ka ndarë rredh 30 milion euro. Tenderi i parë ka të bëjë me modernizimin e dhe zgjerimin e rrjetiti të centralave në telefoninë fikse në tërë territorin e Kosovës, kurse i dyti me pajisje mikrovalore të cilat janë të domosdoshme për rritjen e kapacitetit të rrjetit kombëtar transmetues.

ECIKS / QIK