Privatizimi i BK: nisin diskutimet për heqjen e monopolit

TIRANË – Grupi i punes per privatizimin e Bankes se Kursimeve eshte mbledhur dje per te hequr pozitat monopol te bankes ne blerjen e bonove te thesarit dhe kyerjen e disa sherbimeve buxhetore. Alternativat: Mekanizmi veterregullues i tregut, fillimi i kreditimit, lehtesimi nga sherbimet fiskale dhe ato te buxhetit.

Nuk dihet ende se cfare do te ndodhe me tregun e bonove te thesarit (letrat me vlere te qeverise) nese Banka e Kursimeve privatizohet. Ne perpjekje per gjetjen e nje zgjidhje per kete ceshtje eshte mbledhur dje ne Ministrine e Financave, grupi i punes per privatizimin e bankes, i cili ka dale me mendimin se, mekanizmi veterregullues i tregut do te ndikoje ne uljen e pozicionit dominues ne tregun e bonove te thesarit te BK-se. Debati per kete ceshtje vleresohet mjaft delikat po te kemi parasysh se, Banka e Kursimeve, ka monopolin ne blerjen e bonove te thesarit e per rrjedhoje dikton edhe normat e ineteresit ne kete treg. Cka do t’i krijonte kosto qeverise, nese pronari i ri i Bankes do te vendoste t’i investonte kursimet ne menyra te tjera dhe jo duke marre pjese ne ankandet e bonove, ose duke marre pjese ne ankande por, duke rritur normen e interesit. Grupi i punes ne BK gjate nje diskutimi te gjate ka konkluduar se, eshte e rendesishme qe te gjenden alternativa per rritjen e pjesemarrjes ne tregun e bonove te thesarit te aktoreve te tjere pervec BK sidomos, per nje periudhe afatshkurter. Ne nje periudhe afatmesme dhe afatgjate, pjesemarresit ne tryezen e diskutimeve ishin te mendimit se mekanizmi veterregullues i tregut. Po keshtu nje alternative tjeter qe do te ndikonte ne kete drejtim, sipas pjesemaresve, eshte hapja e drites jeshile te kreditimit nga ana e BK-se. Ndersa lidhur me lehtesimin e BK nga sherbimet fiskale dhe ato te buxhetit dhe Thesarit, nga pjesemarresit ne tryeze u rihodh dhe u pranua ideja e liberalizimit te sherbimeve te buxhetit dhe thesarit. Kjo do te bente te mundur, jo vetem lehtesimin e BK nga nje kategori sherbimesh qe per investitore te mundshem strategjike mund te shiiheshin si nje barre e tepert por edhe permiresimin e cilesise se sherbimeve ne kete drejtim. Per kete u ra dakord qe sa me shpejt te jete e mundur te organizohet nje takim me drejtuesit e bankave te nivelit te dyte per te diskutuar me konkretisht kete ceshtje. Sakaq, Ministri Islami ka deklaruar se hartimi i nje plani B (alternativ) per privatizimin e BK, eshte i nevojshem, duke marre ne kosniderate edhe nje deshtim te mundshem te shitjes se bankes me te madhe te nivelit te dyte ne vend.

ECIKS / Korrieri