Petersen vendos krijimin e tri ministrive te reja

Prishtinë, 8 nëntor 2004 – Kryeadministratori i Kosoves Soren Jesen Petersen ne nje takim me lideret politikeka informuar keta te fundit rreth krijimit te ministrive te reja ne fushen e energjetikes, vetqeverisjes lokale, dhe ministrise se kthimit dhe komuniteteve.

Ai gjithashtu i ka informuar ata lidhur me pelqimin e tij per krijimin e postit te zevendeskryeministrit dhe zevendesministrave ne qeverine e Kosoves. Petersen ka deklaruar me kete rast se kompetencat e reja per Institucionet e Kosoves, ashtu si edhe kompetencat ekzistuese, duhet te ushtrohen me pergjegjesi te plote.

Rritja e pergjegjesise se qeverise do te jete nje hap shume i rendesishem per t’i mundesuar Kosoves te arrije standardet me heret se sa qe eshte planifikuar, pra ne mesin e vitit 2005. Petersen gjithashtu sot ka diskutuar me lideret politike mundesine e transferimit te metejshem te kompetencave, vecanerisht ne fushen e ekonomise, pas formimit te qeverise se re.

ECIKS / Balkanweb