Nis implementimi i strategjisë për zhvillimin e NVM-ve

Ka filluar implementimi i Strategjisë për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM), e cila angazhon të gjitha institucionet e Kosovës në mbështetjen e sektorit privat.

Gjatë një konference informuese për zhvillimet në sektorin privat, të mbajtur sot, në Prishtinë, Granit Berisha, kryeshef i Agjencisë për mbështetjen e NVM-ve tha se “Agjencia është e angazhuar që ta jetësojë këtë dokument, duke luajtur rolin koordinues si dhe atë të raportimit për progresin e arritur”.

Berisha theksoi se tashmë janë mobilizuar edhe institucionet e tjera për të mbikëqyrur ecurinë në përmbushjen e 138 objektivave të Strategjisë për mbështetjen e NVM-ve.

Hartimi dhe përgatitja e planit implementues është përkrahur nga asistenca teknike e Zyrës së BE-së në Kosovë. Ky projekt asiston Agjencinë për mbështetjen e NVM-ve në: fuqizimin e partneritetit publiko-privat, ngritjen e konkurrueshmërisë të sektorit privat dhe në reformën ligjore.

Në konferencën informuese u prezantuan projektet dhe aktivitete që synojnë implementimin e objektivave të ndryshme të strategjisë.

/Koha/