Kosova dhe Bullgaria nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi në fushën e energjetikës

Ministria e Energjisë dhe Minierave e Republikës së Kosovës dhe Ministria e Ekonomisë, Energjisë dhe Turizmit e Republikës së Bullgarisë kanë nënshkruar në Sofje një marrëveshje bashkëpunimi me të cilën parashihet intensifikimi i marrëdhënieve bilaterale në sektorin e energjisë.

Marrëveshja është nënshkruar nga ministrja kosovare e Energjisë dhe Minierave, Justina Shiroka- Pula dhe ministri i Ekonomisë, Energjisë dhe Turizmit i Bullgarisë, Traycho Traykov.

Me këtë rast ministrja Pula ka theksuar se nënshkrimi i kësaj marrëveshje është e një rëndësie të veçantë, në kuadrin e bashkëpunimit rajonal në fushën e energjisë dhe për faktin se Bullgaria është vend anëtar i Bashkimit Evropian.

“Integrimi i Kosovës në BE është prioritet madhor i yni. Për këtë, ne kemi nevojë për të shtuar bashkëpunimin rajonal dhe ndërkombëtar. Kjo marrëveshje është në pajtim me Traktatin për Komunitetin e Energjisë”, tha ministrja Pula.

Marrëveshja e nënshkruar mes dy ministrive parasheh që palët të definojnë si prioritete fushat e bashkëpunimit në sektorin e energjisë elektrike, thëngjillit, gazit natyror, burimeve të ripërtërishme të energjisë, efiçiencën e energjisë, furnizimin e sigurt me energji elektrike, si dhe ndihmën në përgatitjen dhe implementimin e nismave infrastrukturore apo të projekteve të ndryshme.

ECIKS