Filloi tryeza 'Energjetika e Ambienti në Kosovë'

Prishtinë, 03 qershor 2004 – Sot fillon punimet tryeza e IV -të preliminare më temën “Hulumtimi i Politikave Publike-shqyrtimi e analiza e Startegjisë së Zhvillimit të Sistemit Elektroenergjetik të Kosovës”,përpiluar nga shtylla e BE-s dhe Zyra e Energjisë pranë institucioneve kosovare. Tryeza organizohet në kuadër të projektit “Energjetika e Ambienti në Kosovë-Strategjitë dhe Standardet” i përkrahuar nga USAID-FDI.

ECIKS / Balkanweb