ECIKS promovon investimet ne forumin e Alpbach

Vjenë, 17 gusht 2007 – Nisma Ekonomike për Kosovën – ECIKS, e cila e përfaqëson Agjencinë e Kosovës për Promovimin e Investmeve – APIK për rajonin gjermanofolës, është duke organizuar një mbrëmje të veçantë në kuadër të Forumit Evropian të Alpbach-ut e cila do ti kushtohet promovimit të investimeve në Kosovë.

Mbrëmja, ku pritet të marrin pjesë shumë investitorë potencial nga rajoni gjermanofolës, do të organizohet më 29 gusht në ora 19:00 në sallën “Erwin Schrödinger” në Qendrën e Kongreseve në Alpbach dhe do të hapet nga Dr. Erhard Busek, kryetar i Forumit Evropian të Alpbach-ut.

Në kuadër të kesaj mbrëmje, Ministri Kosovar i Drejtësisë, z. Jonuz Salihu, do ta paraqesë kornizën ligjore dhe sigurinë e investimeve përderisa ECIKS do t’i prezantojë mundësitë për investime në Kosovë.

ECIKS