BE 17 milionë euro për sistemin e ujësjellësit

Me fondet e Komisionit Evropian dhe Qeverisë Gjermane në vlerë prej 17 milionë euro do të bëhet përmirësimi i shërbimeve me ujë dhe rregullimi i rrjetit të ujësjellësit në Prishtinë.

Fondi përbëhet nga 11 milionë euro grante të ofruara nga BE-ja dhe 6 milionë euro kredi e ofruar nga Qeveria Gjermane përmes KfW-së.

Investimet do të jenë kryesisht në riparimin e gypave, rrjetës së shpërndarjes në disa pjesë të Prishtinës, rehabilitimi i pompave të fabrikës së ujit në Badovc.

Ky projekt është vazhdimësi e grantit prej 8 milionë euro e financuar nga Qeveria Gjermane.

Ministri i Ekonomisë dhe Financave, Ahmet Shala tha se me këtë projekt do të përmirësohet dukshëm furnizimi me ujë në Prishtinë.

ECIKS